IMPRESUM

NAZIV: TPZ Truck Shop e.U
SJEDIŠTE I ADRESA: 2425 Nickelsdorf, Neue Teilung 8
TELEFON: +43 664 4522060
E-MAIL: info@truckshop.hr
WEB ADRESA: www.truckshop.hr
REGISTRACIJA DRUŠTVA: FN530375p
MATIČNI BROJ DRUŠTVA: 309 043 Fr 550/20 k
POREZNI BROJ: ATU75416202
ČLANSTVO U KOMORI: Wirtschafts Kammer Neusiedl am See 
ODRŽAVANJE STRANICA: Hosting Centar doo Ulica Dragutina Golika 38, 10 138 Zágráb